Hotel Sheraton w Poznaniu

Sheraton Poznań isntalacje TAPI hotel

Sheraton Poznań / usługi hotelarskie

HOTELE

Lokalizacja: Poznań, ul. Bukowska 3/9
Powierzchnia użytkowa: 8 400 
Kubatura: 22 500 m³
Czas trwania realizacji: 2006 r.
Zakres prac: instalacje p-poż tryskaczowa i hydrantowa

Pozostałe realizacje

Sportowa centrum instalacje TAPI biurowy

BUDYNKI BIUROWE

Realizacje
hp photosmart 720

Allcon @ Park 1

BUDYNKI BIUROWE
Allcon @park 3 instalacje TAPI biurowy

Allcon @ park 3

BUDYNKI BIUROWE