Hotel Rezydent w Sopocie

Hotel Rezydent Sopot instalacje TAPI

Rezydent / usługi hotelarskie

HOTELE

Lokalizacja: Sopot, ul. Konstytucji 3 Maja 3
Powierzchnia użytkowa: 3 288 
Kubatura: 11 775 m³
Czas trwania realizacji: 07.2000 – 05.2001 r.
Zakres prac: instalacje p.poż. tryskaczowa, wod – kan, c-o, wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej oraz technologia kotłowni

Pozostałe realizacje

Sportowa centrum instalacje TAPI biurowy

BUDYNKI BIUROWE

Realizacje
hp photosmart 720

Allcon @ Park 1

BUDYNKI BIUROWE
Allcon @park 3 instalacje TAPI biurowy

Allcon @ park 3

BUDYNKI BIUROWE