Hotel Radisson Blu w Gdańsku

Radison Blu Gdańsk instalacje TAPI hotel

Raddison Blu / usługi hotelarskie

HOTELE

Lokalizacja: Gdańsk, ul. Długi Targ, ul. Powroźnicza, ul. Ogarna i ul. Mieszczańska
Powierzchnia użytkowa: 7 721 
Kubatura: 56 230 m³
Czas trwania realizacji: 2007 – 2009 r.
Zakres prac: instalacje p-poż tryskaczowa i hydrantowa, wody lodowej, wod-kan., c.o, c.t., odwodnienia garaży, kanalizacji deszczowej

Pozostałe realizacje

Sportowa centrum instalacje TAPI biurowy

BUDYNKI BIUROWE

Realizacje
hp photosmart 720

Allcon @ Park 1

BUDYNKI BIUROWE
Allcon @park 3 instalacje TAPI biurowy

Allcon @ park 3

BUDYNKI BIUROWE