Salon samochodowy Plichta Skoda w Gdyni

hp photosmart 720

Skoda Gdynia / salon samochodowy

HANDLOWO-USŁUGOWE

Lokalizacja: Gdynia, ul. Morska 80
Powierzchnia użytkowa: 2 846 m²
Kubatura: 15 502 m³
Czas trwania realizacji: 04.2002 – 09.2002 r.
Zakres prac: instalacje wod – kan, wentylacji, c.o.

Pozostałe realizacje

Sportowa centrum instalacje TAPI biurowy

BUDYNKI BIUROWE

Realizacje
hp photosmart 720

Allcon @ Park 1

BUDYNKI BIUROWE
Allcon @park 3 instalacje TAPI biurowy

Allcon @ park 3

BUDYNKI BIUROWE