Centrum zdrowia Swissmed w Gdańsku

Swissmed Gdańsk_TAPI_instalacje_publiczny

Swissmed Gdańsk / przychodnia

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja: Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina
Powierzchnia użytkowa: 5 077 
Kubatura: 15 231 m³
Czas trwania realizacji: 2010 – 2011 r.
Zakres prac: instalacje wod-kan, biały montaż

Pozostałe realizacje

Sportowa centrum instalacje TAPI biurowy

BUDYNKI BIUROWE

Realizacje
hp photosmart 720

Allcon @ Park 1

BUDYNKI BIUROWE
Allcon @park 3 instalacje TAPI biurowy

Allcon @ park 3

BUDYNKI BIUROWE