Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

hp photosmart 720

Izba Lekarska / placówka wojewódzka

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja: Gdańsk, ul. Śniadeckich 33
Powierzchnia użytkowa: 1 025 
Kubatura: 6 315 m³
Czas trwania realizacji: 09.2003 – 11.2003 r.
Zakres prac: instalacje p-poż hydrantowa, wod – kan, c.o., klimatyzacji, wentylacji oraz technologia węzła cieplnego

Pozostałe realizacje

Sportowa centrum instalacje TAPI biurowy

BUDYNKI BIUROWE

Realizacje
hp photosmart 720

Allcon @ Park 1

BUDYNKI BIUROWE
Allcon @park 3 instalacje TAPI biurowy

Allcon @ park 3

BUDYNKI BIUROWE