Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

Biblioteka UG instalacje TAPI budynek użyteczności publicznej

Biblioteka UG / placówka studencka

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja: Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
Powierzchnia użytkowa: 9 366 
Kubatura: 80 700 m³
Czas trwania realizacji: 2004 – 2005 r.
Zakres prac: instalacje p-poż tryskaczowa

Pozostałe realizacje

Sportowa centrum instalacje TAPI biurowy

BUDYNKI BIUROWE

Realizacje
hp photosmart 720

Allcon @ Park 1

BUDYNKI BIUROWE
Allcon @park 3 instalacje TAPI biurowy

Allcon @ park 3

BUDYNKI BIUROWE