Allcon @ Park 1 w Gdańsku

hp photosmart 720

Allcon @ Park 1 / powierzchnie biurowe

BUDYNKI BIUROWE

Lokalizacja: Gdańsk, ul. Słowackiego
Powierzchnia użytkowa: 4 079 
Kubatura: 18 900 m³
Czas trwania realizacji: 1998 – 1999 r.
Zakres prac: instalacje wod – kan, c.o., wentylacji, technologia kotłowni

Pozostałe realizacje

Sportowa centrum instalacje TAPI biurowy

BUDYNKI BIUROWE

Realizacje
hp photosmart 720

Allcon @ Park 1

BUDYNKI BIUROWE
Allcon @park 3 instalacje TAPI biurowy

Allcon @ park 3

BUDYNKI BIUROWE