Instalacje wodne

Firma TAPI oferuje wykonanie instalacji wodnych każdego rodzaju. Przygotowujemy instalacje dostarczające wodę na potrzeby socjalno-bytowo-sanitarne, a także do użytku w systemach grzewczych i chłodniczych. Budujemy również wodne instalacje przemysłowe oraz
instalacje przeciwpożarowe, wykorzystujące wodę w systemach hydrantów pożarowych oraz samoczynnych systemach gaśniczych. Zapewniamy właściwy dobór wszystkich elementów instalacji wodnej oraz wykonanie jej w sposób, który gwarantuje niską awaryjność i ogranicza koszty eksploatacyjne.

Instalacje wodociągowe

Współcześnie trudno sobie wyobrazić sytuację, że w budynku jednorodzinnym lub komercyjnym nie ma wody w kranach. Dotyczy to zarówno wody zimnej, jak i ciepłej. Na co dzień mało kto się nad tym zastanawia, jednakże, aby to mogło mieć miejsce, konieczne jest wcześniejsze zaprojektowanie i drobiazgowe wykonanie instalacji wodociągowej odpowiadającej za doprowadzenie wody do budynku. Instalację wodną możemy zasadniczo podzielić na część wewnętrzną montowaną w środku nieruchomości oraz część zewnętrzną, która odpowiada bezpośrednio za połączenie instalacji z przyłączem wodociągowym.

Instalacje wodociągowe dostarczają bieżącą wodę do wszystkich punktów poboru, w tym do toalet, pomieszczeń socjalnych oraz systemów ułatwiających utrzymanie budynku we właściwym stanie. Instalacja wodociągowa musi zasilać również sieć centralnego ogrzewania, dostarczając wodę do kotłowni i systemu grzejników.

Budowa instalacji wodociągowej musi uwzględniać wszystkie wytyczne znajdujące się w projekcie. Znajdziemy w nim informacje dotyczące między innymi trasę instalacji, jej średnicę, wykorzystany do budowy materia oraz rodzaj użytych rur, jak również lokalizację zaworów, hydroforu oraz wodomierza, jeśli takowy będzie przydatny w konkretnym przypadku. Niezwykle ważne jest również to, w jaki sposób przygotowywana będzie ciepła woda użytkowa, ponieważ od tego zależy jakie rozwiązania muszą zostać zastosowane w konkretnej instalacji wodociągowej.

Instalacje wodne do użytku przemysłowego

Instalacje wodne do użytku przemysłowego niejednokrotnie powinny spełniać dodatkowe wymagania co do parametrów dostarczanej wody. W zależności od sytuacji może tu chodzić o właściwą ilość i ciśnienie lub charakterystykę fizyczno-chemiczną. Woda w instalacjach do użytku przemysłowego musi być często dodatkowo uzdatniana i oczyszczana. Jakość wody ma znaczenie nie tylko w przypadku przemysłu związanego z przetwórstwem i produkcją żywności, ale również w zastosowaniach chemicznych, kosmetycznych i farmaceutycznych. Ważna jest też charakterystyka wody używanej w różnych procesach technologicznych np. związanych z chłodzeniem, chodzi tu m.in. o pH czy zawartość różnych pierwiastków. Przemysłowe instalacje wodociągowe mogą być wyposażane w specjalne stacje filtrów. Usuwają one poszczególne pierwiastki, dbają o właściwą twardość, a w wielu przypadkach również usuwają zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

Projektowanie instalacji wodnych do użytku przemysłowego

Projektowanie instalacji wodnych do użytku przemysłowego musi uwzględniać nie tylko jakość dostarczanej wody, ale również wszystkie charakterystyki związane z wymaganym przepływem. Instalacja wodociągowa obejmuje systemy rur i zaworów właściwie wybrane pod względem wytrzymałości, materiału, przekroju oraz przebiegu, ale także prawidłowo umieszczone i dobrane zbiorniki, pompy wymuszające przepływ czy pozwalające na wygenerowanie oczekiwanego ciśnienia. Ważne są również wszystkie elementy pomiarowe oraz sterujące przepływem.