Pompownie przeciwpożarowe

Projektujemy pompownie przeciwpożarowe zgodnie z wytycznymi obecnie zapisanymi w polskim prawie. Są to pomieszczenia, w których znajdują się pompy zasilające instalacje antypożarowe, wytwarzające ciśnienie niezbędne do wydostania się wody z urządzeń gaśniczych. Pompownie umożliwiają pracę gaśnic, hydrantów oraz tryskaczy. W zależności od potrzeb instalujemy pompownie w pomieszczeniu stanowiącym część budowli. Możemy również zamontować je w osobnym albo przylegającym budynku. Podczas instalacji pilnujemy, by pompownia była wyposażona w niezbędne elementy, takie jak odpowiedni system wentylacyjny czy urządzenie tryskaczowe, które pełni funkcję ochronną i gasi ewentualne pożary w pobliżu. Urządzenie tryskaczowe jest wymagane w przypadku pompowni zasilających tryskacze.

 

Projektowanie pompowni przeciwpożarowe

 

Pompownie przeciwpożarowe powinny zostać zamontowane m.in. w każdym zakładzie przemysłowym czy budowlanym. Stanowią one gwarancję bezpieczeństwa na wypadek pożaru, ponieważ zasilają urządzenia gaśnicze mające za zadanie ugasić ogień. W firmie Tapi zaprojektujemy pompownię przeciwpożarową ściśle dopasowaną do warunków danego przybytku. Przed przystąpieniem do prac przeprowadzamy konsultacje z klientem i zapoznajemy się z parametrami jego zakładu bądź innego obiektu. Cechuje nas indywidualne i partnerskie podejście: na każdym etapie kontaktujemy się z usługobiorcami i informujemy o wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji w projekcie.

 

W Tapi możesz liczyć na najwyższą jakość usług. Skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na stronie. Zapraszamy!