Instalacje gazów technicznych

Instalacje gazów technicznych zwanych także gazami przemysłowymi (industrial gases) wykonywane są przez nas w oparciu o wymaganą dokumentację projektową, obowiązujące normy oraz przepisy prawa budowlanego oraz w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej. Nasza firma instalacyjna z Gdańska posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji instalacji gazów technicznych (Helium, Arcal, Noxal4, Hydrogen N35,  Nitrogen liquid), a także instalacji gazów medycznych wraz z montażem punktów przyłączeniowych / reduktorów ciśnienia. Do budowy instalacji gazów technicznych wykorzystujemy najwyższej jakości materiały, które odpowiadają Polskim Normom. Stosujemy elektrycznie zawory odcinające, sterowane za pomocą systemu wykrywania gazu. Po zakończonym montażu i wykonaniu niezbędnych prób kontrolnych następuje odbiór końcowy instalacji. Oferujemy również usługi serwisowe w zakresie instalacji gazów technicznych. Zachęcamy do współpracy!

Jakie zastosowanie mają przemysłowe instalacje gazów technicznych?

Przemysłowe instalacje gazów technicznych (industrial gases) są przeznaczone do transportu mediów takich jak: tlen, azot, wodór, hel, NOXAL i argon/ARCAL, potrzebnych do procesów technologicznych (m.in. zasilania laserów oraz procesów kontrolnych). Przy użyciu specjalnie zaprojektowanych rurociągów można przesyłać gazy potrzebne w różnych gałęziach przemysłu. Dobrze zaprojektowana instalacja gazu technicznego dystrybuująca to medium z centralnego zbiornika lub baterii butli poprawia bezpieczeństwo, gwarantuje niezakłóconą pracę oraz optymalizuje koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Instalacjami przemysłowymi można przesyłać gazy różnego rodzaju, takie jak  tlen, azot, wodór, hel, NOXAL i argon/ARCAL, a także gazy o wysokiej czystości. Instalacje gazów technicznych wykonujemy zgodnie z procedurami TUV NORD PN-EN ISO 9001 : 2015.