Instalacje gazów medycznych

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji gazów medycznych. Realizujemy systemy rurociągowe do gazów medycznych na podstawie dokumentacji projektowej, uzgodnionej z inwestorem i dostosowanej do specyfiki miejsca, w którym instalacje gazów medycznych będą eksploatowane. Każdy projekt wykonywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, w tym m.in. normą PN EN ISO 7396-1:2016, która określa wymagania w zakresie projektowania, instalowania, a także funkcjonowania, wydajności, badań oraz odbioru końcowego i dokumentacji systemów rurociągowych, które mają zastosowanie w placówkach opieki zdrowotnej. Budowa instalacji do sprężonych gazów medycznych realizowana jest przez nas z wykorzystaniem aparatury pochodzącej od sprawdzonych producentów. W ramach naszych usług oferujemy również serwis instalacji gazów medycznych. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszą firmą instalacyjną w Gdańsku.