Instalacje przemysłowe

Instalacje przemysłowe obejmują infrastrukturę, która umożliwia prowadzenie różnych procesów technologicznych związanych z profilem działalności firmy. Mogą obejmować zarówno systemy rurociągów, jak i całe oprzyrządowanie umożliwiające ich działanie, w tym m.in. zbiorniki pompy, zawory sterujące oraz wszystkie systemy automatyki przemysłowej kierujące pracą instalacji.
Nasza firma wykonuje instalacje przemysłowe pracujące pod różnym ciśnieniem, w tym również podlegające dozorowi UDT. Zajmujemy się rurociągami do wszelkich mediów, od substancji neutralnych po niebezpieczne – palne, żrące lub trujące. Podejmujemy się wykonania instalacji gorących i zimnych, wymagających dodatkowych zabezpieczeń i termoizolacji, np. rurociągów pary technologicznej czy chłodziwa.

Przemysłowe instalacje sprężonego powietrza

Przemysłowe instalacje sprężonego powietrza dostarczają powietrza pod odpowiednim ciśnieniem na potrzeby wykonywania poszczególnych procesów technologicznych, do zasilania maszyn i urządzeń lub zasilania narzędzi pneumatycznych. Dobrze wykonany projekt instalacji powinien uwzględniać nie tylko ilość potrzebnego medium, ale też takie jego parametry jak jego czystość czy straty ciśnienia przy zastosowanej metodzie filtracji. System przewodów i zbiorników musi być dopasowany do potrzeb w konkretnych miejscach całej instalacji, co pomaga w obniżeniu kosztu działania sprężarek i zużywanej do ich obsługi energii. Właściwie opracowana i zamontowana instalacja sprężonego powietrza pozwala na wyeliminowanie strat przepływu, a jednocześnie gwarantuje podział na obwody funkcjonalne, ograniczając wrażliwość całego systemu na awarie poszczególnych elementów.

Przemysłowe instalacje gazów technicznych

Przemysłowe instalacje gazów technicznych są przeznaczone do transportu mediów potrzebnych do procesów technologicznych oraz wykonywania niektórych typów prac. Przy użyciu specjalnie zaprojektowanych rurociągów można przesyłać gazy potrzebne w przemyśle chemicznym, związanym z obróbką metali czy korzystającym z pieców i wszelkiego typu nagrzewnic. Gazy techniczne są używane także w przemyśle spożywczym i przetwórczym. Dobrze zaprojektowana instalacja gazu technicznego dystrybuująca to medium z jednego centralnego zbiornika to ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jednocześnie poprawa warunków bezpieczeństwa. Instalacjami przemysłowymi można przesyłać gazy różnego rodzaju od azotu przez tlen, po dwutlenek węgla albo dowolne ich mieszanki, a także gazy o wysokiej czystości.

Przemysłowe rurociągi techniczne

Przemysłowe rurociągi techniczne są wykorzystywane do przesyłu mediów o różnej charakterystyce. Mogą być używane do transportu substancji potrzebnych przy różnych etapach produkcji czy obróbki, a także używane do odprowadzania ścieków czy produktów ubocznych powstających przy konkretnych procesach. Jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać przemysłowy rurociąg techniczny dopasowany do wymagań każdego odbiorcy.