Zbiorniki wody pożarowej

Zbiorniki wody pożarowej przeznaczone są do magazynowania wody niezbędnej w przypadku pożaru w miejscach, gdzie nie ma bezpośredniej możliwości zapewnienia właściwej ilości wody gaśniczej w odpowiednio krótkim czasie. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem należy z wyprzedzeniem przewidzieć możliwości poboru wody hydrantowej w celu gaszenia pożaru. Instalacje przeciwpożarowe mogą korzystać zarówno z sieci wodociągowej, jak i specjalnych zbiorników wody przeciwpożarowej. Jeśli wydajność hydrantu z jakichś przyczyn jest zbyt mała, konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie zbiornika wody pożarowej o odpowiedniej pojemności retencyjnej. Zajmujemy się budową naziemnych i podziemnych zbiorników wody pożarowej, a także zbiorników instalowanych wewnątrz budynku. Projekty starannie dostosowujemy do warunków, w których będą eksploatowane zbiorniki wody pożarowej. Zbiorniki wody służą do gromadzenia odpowiedniej ilości wody po to, by instalacja hydrantowa lub tryskaczowa mogła funkcjonować przez czas wymagany w przepisach w celu zapewnienia sprawnej akcji gaśniczej.

 

System dostarczania wody gaśniczej wymaga też instalacji odpowiednich pompowni, których zadaniem jest utrzymanie właściwego poziomu wody gaśniczej w hydroforach, pobieranej ze zbiornika wody pożarowej lub systemu wodociągowego. Pompy są też odpowiedzialne z wytwarzanie odpowiedniego ciśnienia i przepływu wody podczas akcji gaśniczej. Niezbędnym elementem systemu jest stacja zaworów kontrolno-alarmowych, rozdzielacze, a także przewody z zamontowanymi tryskaczami. Zawory kontrolno-alarmowe są montowane w celu rozpoczęcia akcji gaśniczej w razie zagrożenia. Zwykle aktywują się w wyniku powstania różnicy ciśnień powodowanej zmianą temperatury wywołaną pożarem. Zawory kontrolno – alarmowe sterowane są hydraulicznie. Ich zadaniem jest inicjowanie przepływu wody i uruchamianie przy jej pomocy alarmu. Oferujemy wykonanie stacji zaworów kontrolno – alarmowych wodnych i powietrznych, starannie dopasowanych do potrzeb konkretnej inwestycji.

 

Budowę zbiornika wody pożarowej należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy, który dysponuje zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami praktycznymi w zakresie zaprojektowania i wykonania takiej konstrukcji. Tylko wyspecjalizowani profesjonaliści będą w stanie stworzyć zbiornik zgodny konstrukcyjnie nie tylko z założeniami technicznymi, ale także z obowiązującym w tym zakresie prawem. Jeśli planują Państwo wykonanie profesjonalnego systemu magazynowania wody pożarowej to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą – zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji: od projektu, poprzez wykonanie zbiorników wody pożarowej aż do montażu i pełnego wdrożenia systemu dostawy wody gaśniczej.