Instalacje przeciwpożarowe

Firma TAPI zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem instalacji przeciwpożarowych. Projektujemy systemy podnoszące bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów różnego typu – od budynków przemysłowych przez magazynowe, usługowe i handlowe, aż po biurowe i mieszkalne. Zakładane przez nas systemy ułatwiają ewakuację i rozpoczęcie prowadzenia akcji gaśniczej natychmiast po wykryciu zarzewia pożaru. Wykonujemy kompletne instalacje zapewniające sprawne podawanie środków gaśniczych i wody. Zajmujemy się zarówno przeciwpożarowymi instalacjami wodnymi, jak i stałymi urządzeniami gaśniczymi.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Firma TAPI wykonuje kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym oraz przemysłowym. Zakres realizacji każdorazowo dopasowujemy do specyfiki obiektu. Dbamy również o to, aby wszystkie tworzone przez nas instalacje były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz europejskiego. Powierzając nam wykonanie instalacji przeciwpożarowej, hydrantowej, jak również tryskaczowej nasi klienci zyskują pewność, że w sytuacji zagrożenia pożarem ich obiekt będzie odpowiednio zabezpieczony zarówno pod kątem sprawnego systemu, jak również urządzeń wchodzących w jego skład. Błyskawiczne przystąpienie do akcji gaśniczej uratowało już niejedną nieruchomość, dlatego należy dbać o to, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe wykonane były z należytą starannością przez profesjonalistów posiadających odpowiednie doświadczenie, wiedzę fachową oraz umiejętności praktyczne w realizacji tego rodzaju systemów. Od ich działań zależy bowiem bezpieczeństwo wielu osób. Nasi fachowcy z powodzeniem zrealizowali niejedno tego rodzaju zlecenie, dlatego można im zaufać.

Przemysłowe instalacje przeciwpożarowe

W skład przemysłowej instalacji przeciwpożarowej musi wchodzić zarówno system oddymiający, jak i stałe samoczynne urządzenia gaśnicze. Są one niezależne od instalacji wodnej obsługującej hydranty. W skład całego systemu ppoż. wchodzą też systemy sygnalizacyjne ostrzegające o pojawieniu się dymu i płomieni oraz odłączające zasilanie i uruchamiające oświetlenie awaryjne.

 

Montaż przemysłowej instalacji przeciwpożarowej może wynikać zarówno z obowiązujących przepisów dotyczących wymagań ppoż. stawianych różnym rodzajom budynków, jak i w przypadku braku takiej konieczności, z chęci ochrony majątku firmy oraz obniżenia kosztów związanych z ubezpieczeniem. Montaż odpowiedniej przemysłowej instalacji przeciwpożarowej w budynkach użyteczności publicznej oraz tzw. zamieszkiwania zbiorowego, podobnie jak w budynkach produkcyjno-magazynowych może ograniczyć pozostałe wymagania związane z wymaganiami ppoż. wobec użytych materiałów i konstrukcji obiektu.
Projekt przemysłowej instalacji przeciwpożarowej powinien być zawsze dostosowany do typu obiektu i wymaganej klasy odporności ogniowej. Poszczególne elementy systemu muszą również uwzględniać czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności i używanymi materiałami, m.in. zagrożenie wybuchem czy obecność substancji niebezpiecznych oraz wykorzystywanymi procesami technologicznymi.

Instalacje hydrantowe

Zadaniem instalacji hydrantowej jest dostarczenie wystarczającej ilości wody do prowadzenia akcji gaśniczej. System zasilający hydranty dostarcza wodę gaśniczą we wszystkie miejsca w taki sposób, by cała powierzchnia budynku mogła być skutecznie gaszona. Umieszczone w odpowiednich miejscach zawory zabezpieczone szafkami hydrantowymi posiadają przyłącza umożliwiające podłączenie węży gaśniczych znajdujących się w zestawie. Instalacja hydrantowa musi być zasilana wodą o odpowiednich parametrach, w tym właściwym przepływie i ciśnieniu.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe to stałe urządzenia gaśnicze, których funkcją jest natychmiastowe automatyczne rozpoczęcie gaszenia po wykryciu podwyższonej temperatury, dymu lub pojawienia się płomieni. Wykonuje się je zgodnie z normą PN-EN 12845, w zależności od tego, jaki stopień zagrożenia pożarowego występuje w danym budynku. Instalacja tryskaczowa może być dopasowana zarówno do wnętrza budynku biurowego czy mieszkalnego i ukryta np. w suficie podwieszanym, jak i wykonana w formie tryskaczy wiszących bądź stojących.

Zbiorniki wody pożarowej

Zbiorniki wody pożarowej przeznaczone są do magazynowania wody niezbędnej w przypadku pożaru w miejscach, gdzie nie ma bezpośredniej możliwości zapewnienia właściwej ilości wody gaśniczej w odpowiednio krótkim czasie. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem należy z wyprzedzeniem przewidzieć możliwości poboru wody hydrantowej w celu gaszenia pożaru. Jeśli odpowiednia wydajność hydrantu z jakichś przyczyn jest zbyt mała, konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie zbiornika wody pożarowej o odpowiedniej pojemności retencyjnej.
Instalacje przeciwpożarowe mogą korzystać zarówno z sieci wodociągowej, jak i specjalnych zbiorników wody przeciwpożarowej. Zbiorniki wody dają możliwość zgromadzenia odpowiedniej ilości wody, by instalacja hydrantowa lub tryskaczowa mogła funkcjonować przez czas wymagany w przepisach i umożliwiający prowadzenie sprawnej akcji gaśniczej.

 

System dostarczania wody gaśniczej wymaga też instalacji odpowiednich pompowni, których zadaniem jest utrzymanie właściwego poziomu wody gaśniczej w hydroforach, pobieranej ze zbiornika wody pożarowej lub systemu wodociągowego. Pompy są też odpowiedzialne z wytwarzanie odpowiedniego ciśnienia i przepływu wody podczas akcji gaśniczej. Niezbędnym elementem systemu jest stacja zaworów kontrolno-alarmowych, rozdzielacze, a także przewody z zamontowanymi tryskaczami. Zawory kontrolno-alarmowe są montowane w celu rozpoczęcia akcji gaśniczej w razie zagrożenia. Zwykle aktywują się w wyniku powstania różnicy ciśnień powodowanej zmianą temperatury wywołaną pożarem.

 

Budowę zbiornika wody pożarowej należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy, który dysponuje zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami praktycznymi w zakresie zaprojektowania i wykonania takiej konstrukcji. Tylko wyspecjalizowani profesjonaliści będą w stanie stworzyć zbiornik zgodny konstrukcyjnie nie tylko z założeniami technicznymi, ale także z obowiązującym w tym zakresie prawem. Jeśli więc planują Państwo wykonanie zbiornika wody pożarowej to warto zlecić to zadanie fachowcom z firmy TAPI, którzy niejedną tego typu inwestycję doprowadzili do szczęśliwego końca.