Systemy pomp ciepła

Ciepło do instalacji grzewczych może być pozyskiwane w różny sposób, od tradycyjnych kotłowni po nowoczesne systemy pomp ciepła. Pompy ciepła są bardzo wydajne, a jednocześnie ekologiczne i dość tanie w eksploatacji, eliminują również wszystkie czynności związane z obsługą opału, jak w przypadku ogrzewania paliwami stałymi czy olejem lub gazem. Produkowane przez nas systemy pomp ciepła zapewniają ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń, a także wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w obiektach komercyjnych. Na rynku dostępne są trzy rodzaje pomp ciepła, różniące się rodzajem źródła dolnego, z którego czerpią. Ma to istotne znaczenie, ponieważ nie każdy system pomp ciepła można zastosować na konkretnym terenie:

  1. Pompy gruntowe

Wykorzystują ciepło pochodzące z ziemi. Są to pompy ciepła najczęściej wykorzystywane w naszym kraju. Dzieje się tak dlatego, że idealnie wpisuje się w warunki atmosferyczne występujące w naszej szerokości geograficznej. Największą zaletą korzystania z ciepła zawartego w gruncie jest jego stała dodatnia temperatura w miesiącach obejmujących sezon grzewczy.

  1. Pompy wodne

W tym przypadku ciepło pozyskiwane jest bezpośrednio z wód gruntowych. Możliwość zastosowania tego rodzaju pompy mocno determinują warunki środowiskowe panujące na terenie, na którym stoi lub dopiero ma stanąć dom. Niestety tylko na niektórych działkach podziemne cieki wodne są na tyle duże i rozbudowane, aby w ogóle brać pod uwagę ich eksploatację w ekologicznych systemach pomp ciepła.

  1. Pompy powietrzne

Ten typ pompy ciepła do ogrzewania wykorzystuje energię cieplną pobraną z otoczenia nieruchomości. W ich przypadku nie ma znaczenia ani wielkość działki, ani warunki na niej panujące, ponieważ powietrze dostępne jest wszędzie.
Niezależnie od wybranego rodzaju pompy ciepła oraz systemu grzewczego firma TAPI oferuje kompleksową realizację inwestycji. Zajmujemy się również wyborem technologii kotłowni, budową węzła cieplnego i całej infrastruktury dystrybucji ciepła oraz niezbędnym serwisem. Wszystko po to, aby budowa innowacyjnych systemów pomp ciepła oraz ich bieżąca konserwacja przebiegała tak szybko i sprawnie jak to tylko możliwe.

 

Oferowane przez nas systemy pomp ciepła spowodują znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych w Państwa firmie. Przemysłowe pompy ciepła to efektywne systemy grzewcze, które przynoszą spore oszczędności zwłaszcza w dużych obiektach. Popularne zastosowanie w przemyśle mają systemy cieplne pomp absorpcyjnych,które wykorzystują do działania energię cieplną zamiast energii elektrycznej. Źródłem energii zasilającej może być np.:

 

Realizujemy zlecenia w zakresie systemów grzewczych, w tym pomp ciepła o zróżnicowanym stopniu złożoności układów i instalacji grzewczych. Każdy projekt instalacji grzewczej lub chłodniczej dostosowujemy indywidualnie do potrzeb przedsiębiorstwa lub instytucji. Jesteśmy gotowi zrealizować efektywne systemy grzewczo – chłodzące dla każdego biznesu.