Oprócz w/w instalacji, wykonujemy również podstawowe instalacje sanitarne, wchodzące w skład właściwie każdej inwestycji tj. instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, technologicznej oraz deszczowej. Podejmujemy się również dostarczenia oraz montażu elementów ceramiki oraz armatury łazienkowej.