Jest to prestiżowe wyróżnienie za najwyższą ocenę stabilności wg Bisnode Polska sp. z o.o. Został on nadany TAPI w 2012 roku. Do tego grona mogą dołączyć jedynie firmy o wysokiej rentowności, zdolności i płynności finansowej.