Instalacje wentylacji mechanicznej

TAPI zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji wentylacji mechanicznej. Oferujemy usługi związane z opracowaniem wentylacji zarówno w budynkach biurowych, jak i produkcyjnych oraz magazynowych. Wykonujemy tradycyjne kanały wentylacyjne podwieszane zarówno o przekrojach okrągłych, jak i kwadratowych. W zależności od potrzeb stosujemy kanały ocynkowane, nierdzewne czy kwasoodporne, a także rury typu spiro. Jesteśmy w stanie wykonać instalacje wentylacji mechanicznej o dowolnych parametrach, zabezpieczone przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, a także o obniżonej emisji hałasu.

Systemy wentylacji mechanicznej

Wykonując systemy wentylacji mechanicznej, zawsze dopasowujemy wszystkie używane elementy do oczekiwanego poziomu przepływu powietrza. Stosujemy wydajne centrale wentylacyjne, które mogą być wyposażone w dodatkowe elementy zapewniające określony poziom filtracji czy wilgotności. W naszej ofercie jest również wykonywanie wentylacji mechanicznej strefowej i stanowiskowej. Zakładamy również systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła, które obniżają koszty ogrzewania obiektu przemysłowego dzięki efektywnej rekuperacji. Montujemy również wentylatory dachowe pomagające w odprowadzaniu zużytego powietrza z określonego obszaru.

Wentylacja przemysłowa

Systemy wentylacji przemysłowej pomagają nie tylko w wymianie powietrza, ale również w odprowadzaniu zużytego powietrza, które zawiera pyły, dymy czy cząsteczki substancji powstających podczas różnych procesów technologicznych. Efektywne wywiewanie zużytego powietrza to często również konieczność instalacji wyciągów stanowiskowych. Powietrze usuwane z takich obszarów wymaga w wielu przypadkach nie tylko odpowiedniej filtracji i oczyszczania, ale często również odpowiedniej siły porywającej. Ważne jest również właściwe sterowanie, połączone z monitorowaniem jakości powietrza. Firma TAPI projektując systemy wentylacyjne, zawsze uwzględnia wszystkie wymagania związane ze specyfiką danego obiektu.

Systemy oddymiające

Systemy oddymiające mają za zadanie usunięcie dymu powstającego podczas spalania rozmaitych substancji w przypadku zaprószenia ognia czy zwarcia instalacji elektrycznej. Mechaniczne systemy oddymiające są elementem instalacji przeciwpożarowej. W razie pojawienia się dymu usuwają go specjalnie zamontowanymi kanałami dzięki zainstalowaniu specjalnych wentylatorów. Dym i gorące powietrze są kierowane poza budynek, umożliwiając ewakuację i ułatwiając prowadzenie akcji gaśniczej. Odpowiednie zaprojektowanie systemu oddymiającego pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka, że w razie pożaru osoby przebywające w obiekcie ulegną zatruciu.