Instalacje sanitarne

Firma TAPI wykonuje prace związane z projektowaniem i montażem instalacji sanitarnych w budynkach biurowych i przemysłowych, w tym produkcyjnych i magazynowych. Zajmujemy się zarówno systemami odprowadzającymi ścieki bytowo-gospodarcze, jak i wodę deszczową oraz ścieki przemysłowe powstające podczas realizowanych procesów technologicznych. Wykonujemy odpływy związane z używaniem wody do celów produkcyjnych, mycia i oczyszczania surowców, a także do rozcieńczania stosowanych środków chemicznych czy chłodzenia maszyn i urządzeń.

Instalacje kanalizacyjne

Wykonujemy instalacje kanalizacyjne wewnątrz budynku, a także dbamy o podłączenie do systemów zewnętrznych, przepompowni, oczyszczalni ścieków lub grawitacyjnego systemu kanalizacyjnego. Wykonujemy piony kanalizacyjne, podłączamy wszelkiego typu urządzenia sanitarne, włącznie z białym montażem. Przygotowujemy również systemy instalacji odprowadzającej wodę opadową. Na życzenie możemy zaprojektować system, który pozwoli na używanie wody deszczowej w niektórych zastosowaniach sanitarnych, np. związanych ze spłukiwaniem toalet czy pisuarów.

Przemysłowe instalacje sanitarne

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem przemysłowych instalacji sanitarnych, w zależności od specyfiki branży i używanych w zakładzie rozwiązań. Możemy przygotować system kanalizacyjny odprowadzający ścieki przemysłowe danego rodzaju do odpowiedniej oczyszczalni. Projektujemy także systemy odpływów przemysłowych wszędzie tam, gdzie woda lub ciecze powstałe na jej bazie są używane do mycia, chłodzenia czy innych niezbędnych procesów. Prowadzimy również prace przy systemach zewnętrznych.

Przemysłowe instalacje kanalizacyjne zewnętrzne

Przemysłowe instalacje kanalizacyjne zewnętrzne to systemy, które odbierają wszystkie rodzaje ścieków powstające na terenie należącym do przedsiębiorstwa. Zarówno wodę opadową, jak i ścieki gospodarczo-bytowe oraz przemysłowe. W zależności od specyfiki terenu i wielkości budynków kanalizacja musi odbierać ścieki o podobnym charakterze i dostarczać je kolektorami do właściwych miejsc. W przypadku deszczówki i ścieków bytowo-gospodarczych może to być istniejąca infrastruktura kanalizacji zawiadywanej przez samorząd. Ścieki przemysłowe muszą być jednak poddane procesowi oczyszczenia tak, by spełniały wymagania pozwolenia wodno-prawnego co do zawartości różnych substancji.

Instalacje do odprowadzania ścieków przemysłowych

Wykonujemy instalacje do odprowadzania ścieków przemysłowych przystosowane do różnych rodzajów substancji używanych w wszelkich procesach i warunkach, np. w wysokiej lub niskiej temperaturze czy pod wysokim ciśnieniem. Opracowujemy systemy kanalizacyjne o wysokiej sprawności, które pomagają w dostarczaniu ścieków do przyzakładowych oczyszczalni, a po uzyskaniu właściwych parametrów transportujące je do punktu odbioru.