Podejmujemy się realizacji specjalistycznych instalacji związanych z charakterem danego zakładu przemysłowego. Wśród nich wyróżniamy instalacje: sprężonego powietrza, azotu, tlenu, gorącej pary, rurociągi technologiczne.