Jest to coroczny ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Warunkiem przystąpienia jest spełnienie ściśle określonych wymagań np. osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w kilku kolejnych latach. W 2009 roku firma TAPI wzięła udział w tym rankingu, dzięki czemu przystąpiliśmy do elitarnego klubu Gazel Biznesu.