W lipcu 2014 roku firma TAPI otrzymała certyfikat ISO 9001 - systemu zarządzania jakością określonego przez normę PN-EN ISO 9001:2009. Tym działaniem mamy na celu poprawę funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – spełnienie wymagań naszych klientów.